Sojan är övervärderad som foder till mjölkkor

2020-10-02
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Inom ekologisk produktion pågår diskussioner om nödvändigheten av att använda sojamjöl i fodret till mjölkkor. En grupp forskare vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap har sammanställt resultat från en mängd försök med olika proteinfoder till mjölkkor.

I en jämförelse mellan protein från raps- och sojamjöl är det sämre respons på mjölkavkastningen med soja jämfört med rapsmjöl och skillnaden är stor. Enligt forskarna ger en ökad konsumtion av 1 kg råprotein från obehandlat rapsmjöl, värmebehandlat rapsmjöl och sojamjöl en respons på 136, 133 respektive 98 grams ökning i mjölkprotein.

Uttryckt i mängden mjölk (med 34 gram protein per kilo) blir det ungefär 4 kg mjölk av rapsproteinet och lite mindre än 3 kg mjölk av sojaproteinet. Omvänt är sojan högre värderat i alla fodervärderingssystem som används i Sverige, exempelvis är AAT-värdet* för soja 33 procent högre än för obehandlat rapsmjöl i Norfor-systemet.

I Finland är det förbjudet att utfodra mjölkkor med soja och det går att hitta ersättning. Den ekologiska rapsodlingen behöver dock öka markant om den ska användas som kraftfoder till ekologisk mjölkproduktion. Miljöeffekterna av proteinutfodringen är ganska väl dokumenterade i dag men mer forskning behövs för att utvärdera ekonomin i utfodringen med proteinfoder. Till exempel var man hittar ett ekonomiskt optimum för lantbrukaren i användningen av olika proteinfoder?

*AAT står för ”Aminosyror Absorberat i Tarmen” och är ett mått på proteinkvaliteten i fodret.

Mer går att läsa i detta faktablad: Huhtanen, P., Krizsan S., Ramin, M. Proteinutfodring till mjölkkor. NYTT nr 4 2019.