Nya publikationer om ekologisk gris- och fjäderfäproduktion

2020-10-02
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Forskningsinstitutet FiBL har nyligen publicerat 17 publikationer om ekologisk gris- och fjäderfäproduktion i kunskapsplattformen ”Organic farm knowledge”. Syftet med plattformen är att sprida kunskap och utbyta erfarenhet mellan lantbrukare, rådgivare och forskare i Europa.

De flesta av publikationerna är i dagsläget på främst franska och tyska men tre av publikationerna om gris finns på engelska: Animal friendly pig husbandry, Organic pig production in Europe samt Prevent tailbiting: watching - thinking - acting.

Organic Farm Knowledge drivs gemensamt av FiBL (Research Institute of Organic Agriculture), IFOAM EU och ICROFS (International Centre for Research in Organic Food Systems).

Plattformen lanserades från början inom projektet OK-Net Arable och fokuserade på spridning och utbyte av kunskap för ekologiska växtodlare i Europa. Med tiden har plattformen utvecklats och inkluderar fler ämnen som djurhållning, växtförädling och en del med nyheter och evenemang.