Forskning och utveckling inom ekologisk produktion

2020-09-16
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

14–15 oktober. Temat är ekologiskt lantbruk – hållbart för morgondagen, livskraftigt idag.

På grund av det osäkra läget kommer 2020-års FoU-dagar att arrangeras som en onlinekonferens, program och upplägg kommer att anpassas därefter.

Vi möts i workshops, gemensamma plenumsessioner och deltar i seminarier om växtodling, trädgård eller djurhållning. I årets diskussioner vill vi belysa det ekologiska lantbrukets roll i utvecklingen av hållbara livsmedelssystem och vad som görs för att möta framtidens utmaningar. Och hur vi kan skapa hållbart företagande med hänsyn till faktorer som EU-regler, marknadsutveckling med mera. SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) har fått projektstöd för att arbeta med en ökad internationalisering av FoU-konferensen. Av den anledningen har vi fler inslag på engelska med utländska föredragshållare.

Läs mer och anmäl dig på Jordbruksverkets webbplats >