Ekologiska trendrapporten 2020

2020-09-16
Statistik och marknad För yrkesverksamma Organic Sweden

Organic Sweden lanserade nyligen ”Ekologiska trendrapporten 2020 – det nya lokala”. Rapporten ingår i en serie rapporter från Organic Sweden som kartlägger den ekologiska marknadens utveckling i Sverige.

Syftet med Ekologiska Trendrapporten är att identifiera och utforska de marknadstrender som påverkar och formar förutsättningarna för företag med ekologisk livsmedelsproduktion. Rapporten ska också bidra med inspiration och motivation i företagens produktutvecklingsarbete och visa vägar framåt för ökad hållbarhet i livsmedelskedjan.

Det nya lokala

Så här inleds trendrapporten 2020 som har rubriken Det nya lokala:

Under flera års tid har den när- och lokal-producerade maten vuxit i popularitet. Det är framför allt påtagligt i butikshyllorna där många produkter idag marknadsförs utifrån deras ursprung, till exempel spannmål från Västgötaslätten eller bönor från Öland.

Dessutom ser vi en tillväxt av REKO-ringar, gårdsbutiker och digitala plattformar för direktförsäljning mellan konsument och producent. Parallellt med den här utvecklingen har den lokalproducerade maten fått en förnyad relevans efter torkan sommaren 2018 och nu senast under spridningen av coronaviruset. Den första upplagan av Ekologiska Trendrapporten tar avstamp i de här trenderna och undersöker vad den växande vurmen för lokal- och närproducerad mat betyder för ekomarknaden i Sverige. Vilka utmaningar och möjligheter skapar den? Vad finns det för framgångsexempel? Och hur kan vi dra nytta av dem för att främja en motståndskraftig och hållbar konsumtion och produktion?

Läs hela rapporten på Organic Swedens webbplats >