Blomsterremsor, men inte häckar, ger ekosystemtjänster

2020-09-16
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning Biologisk mångfald SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Att plantera blommor och häckar nära jordbruksgrödor är ett sätt att försöka öka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster som skadedjursbekämpning och pollinering. I ett syntesarbete fann ett internationellt forskarteam att blomsterremsor, men inte häckar, förbättrade skadedjursbekämpningen i angränsande grödor med 16%. Effekterna på pollinering var mer blandade.

En av våra största globala utmaningar är att möta den ökande efterfrågan på jordbruksprodukter samtidigt som vi minskar jordbrukets negativa påverkan på miljön. Vår intensiva odling, och det faktum att vi ofta odlar i monokultur, hotar jordbruksmarkens biologiska mångfald och därmed ekosystemtjänsterna.

Läs mer på SLU:s webbplats >