Ekologiska lantbruksbarometern 2020

2020-08-17
Statistik och marknad För yrkesverksamma Ekologiska Lantbrukarna

I ekologiska lantbruksbarometern 2020 har Kantar Sifo intervjuat 500 svenska ekobönder om deras syn på marknadsutvecklingen och sitt företagande. 37 procent av gårdarna berättar att de planerar betydande investeringar de kommande tre åren, varav många satsar på förädling av sina lokala råvaror. Dessutom tror allt fler att de kommer sälja sina råvaror och produkter direkt till konsument i framtiden.

Ekologiska lantbruksbarometern

Ekologiska Lantbruksbarometern undersöker hur svenska ekobönder ser på marknadsutvecklingen och framtiden för sitt företagande i Sverige. Ekologiska Lantbruksbarometern bygger på intervjuer med ekolantbrukare, utförda av KANTAR Sifo på uppdrag av Ekologiska Lantbrukarna och Organic Sweden. Rapporten som gavs ut första gången 2019 är en del av Jordbruksverket ”Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel”. Åtgärdsplanen antogs 2018 för att nå målen om ekologisk produktion och konsumtion i regeringens handlingsplan till nationella livsmedelsstrategin.

2020-års resultat i korthet:

  • 56% anser att företagets lönsamhet är ganska eller mycket god, det är fler än 2019 (50%).

  • 37% av gårdarna planerar betydande investeringar de kommande tre åren, det är fler än 2019 (31%).

  • En tredjedel (29%) planerar att investera i utrustning för förädling.

  • En fjärdedel (24%) tror att export av ekologiska produkter från Sverige kommer vara viktigt i framtiden, jämfört med 18% från förra årets undersökning.

  • 27% tror att de framförallt kommer sälja via direktförsäljning (REKO-ringar, digital handel, gårdsbutik eller Bondens marknad).

  • Tre av tio (31%) anser att lönsamhet är den största utmaningen för att utveckla ekoproduktionen.

Länk till Ekologiska lantbruksbarometern 2020

Länk till Ekologiska lantbruksbarometern 2019