Vad krävs för att omsätta EU:s Green Deal i praktiken?

2020-08-13
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning Biologisk mångfald Växtskydd och bekämpningsmedel SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

TP Organics har tillsammans med två andra så kallade Technology Platforms tagit fram gemensamma rekommendationer för forskning och innovationsarbete som kommer att krävas för att genomföra den nyligen beslutade ”European Green Deal” och strategin ”Farm to Fork”.

Green Deal och Farm to Fork syftar till att omvandla lantbruks- och livsmedelssektorerna till koldioxidneutrala, cirkulära, motståndskraftiga och resurseffektiva system där den biologiska mångfalden bevaras och stärks och som främjar hållbara och sunda matvanor för medborgarna. TP Organics, som är en officiell plattform för att påverka forskning och utveckling inom ekologiskt lantbruk och ekologisk mat (”Technology Platform”), har tillsammans med de två andra plattformarna ”Plants for Future” och ”Food for Life” tagit fram en skrivelse (”Policy Brief”) med rekommendationer för forskning och innovation som behövs för att genomföra Green Deal och Farm to Fork i praktiken.

Sammanfattningsvis rekommenderas att fokus läggs på följande:

  • Att skapa en verktygslåda för miljöprestanda som möjliggör för lantbrukarna att fatta så bra beslut som möjligt

  • Smarta sätt att minska användningen av bekämpningsmedel

  • Förbättrad kunskap och valmöjligheter på hälsosam och hållbar kosthållning för konsumenter

  • Design av diversifierade jordbrukssystem för varierad kosthållning

Bram Moeskops, vetenskaplig koordinator vi TP Organics säger i ett pressmeddelande att ”Farm to Fork-strategin sätter ambitiösa mål när det gäller att minska beroendet av kemiska bekämpningsmedel, minska övergödningen, öka utbredningen av ekologiskt lantbruk och återställa biologisk mångfald. Investeringar i forskning och innovation måste prioriteras med omsorg för att minimera oönskade sidoeffekter och för att utveckla lösningar som fungerar i olika skalor.”  

Mer läsning och hela dokumentet finns på TP Organics webbplats European Technology Platforms propose joint research & innovation priorities for a sustainable food system