Skogsmyror fortsatt intressanta i fruktodling

2020-06-17
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Myror kan göra stor nytta i ekologiska fruktodlingar genom att bekämpa både insekter och sjukdomar. Projektet Mothstop är avslutat och resultaten visat att det är lätt att flytta skogsmyror till fruktodlingar. Lika lätt är det att flytta myrorna från odlingarna igen till hösten om man så vill.

Myrorna styrs bland annat genom att flytta dit en del av kolonin vid odlingsårets start tidigt på våren och med sockerlösningar som lockar dem bort från träden. Förekomsten av frostfjärilslarver, monilia och skorv visade sig minska signifikant i träd med etablerade myrkolonier medan vissa bladlusarter ökade. Dessutom ökade magnesiuminnehållet i bladen.

I ett nytt projekt som heter open field biocontrol ska myrorna studeras närmare för att kunna utnyttjas bättre i ekologiska fruktodlingar. Hur man effektivt flyttar kolonierna så att de kan användas under delar av säsongen vill man bland annat studera närmare. Utveckling av olika typer av sockerlösningar som är särskilt attraktiva för myrorna ska också studeras så att man kan locka bort myrorna från bladlössen som därmed inte längre blir skyddade. Ytterligare vill man studera hur man kan utnyttja myrorna för att bekämpa skadedjur och svampsjukdomar än bättre så att skördeökningar kan nås. Projektet inleddes i år och pågår fram tom 2023. Forskarna menar att det är möjligt att använda i såväl skogsplantskolor som i fruktodlingar och myrornas unika förmåga att både äta andra insekter och sjukdomsväv samt deras utsöndring av antibiotiska ämnen gör dem till bra potentiella ersättare av kemiska växtskyddsmedel.

Läs mer på projektets hemsida: Open field biocontrol