Ny vetenskaplig artikel om dialogsamtal för Eko 3.0

2020-06-17
Märkning och kontroll Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Under 2016 och 2017 genomförde EPOK dialogsamtal med en rad olika aktörer som på olika sätt är kopplade till det ekologiska lantbruket; producenter, rådgivare, förädlare, myndigheter, forskare, certifieringsorgan och miljöorganisationer. Deltagarna fick under öppna former diskutera dagens problemställningar inom ekologiskt lantbruk, samt den framtidsvision som IFOAM fört fram för framtidens ekologiska produktion som man kallar Organic 3.0. Fokus i samtalen var det ekologiska lantbrukets utveckling i Sverige.

Resultaten av diskussionerna publicerades i en rapport och nu har de också publicerats som en vetenskaplig artikel i tidsskriften Organic Agriculture. Med hjälp av dialogsamtalen kunde en rad utmaningar för ekologiskt identifieras. Dessa behöver lösas så att ekologiskt kan ta nästa utvecklingssteg.

Läs artikeln här:
Milestad, R., Röös, E., Stenius, T. et al. Tensions in future development of organic production—views of stakeholders on Organic 3.0. Org. Agr. (2020).

Läs rapporten från dialogsamtalen:
Nästa steg för ekologiskt lantbruk i Sverige– reflektioner från dialogsamtal