Lovande resultat med schweizisk rödklöver

2020-06-16
För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

För att få vallstöd måste vallen vara huvudgröda i minst tre år men en stor del av rödklöverplantorna är ofta borta redan efter två år. Det problemet försökte Marcus Älmefur lösa i sitt examensarbete och resultatet blev en schweizisk rödklövertyp som visade sig kunna överleva betydligt längre.

En av anledningarna till att klövern dör är rotröta som orsakas av jordburna svampar. De schweiziska sorterna drabbades av rötan på samma sätt som övriga klöversorter men bildade sidoskott med nya rötter vilket gjorde att plantan överlevde.

Läs mer i Jordbruksaktuellt
Nya skott ger ökad uthållighet hos ny typ av rödklöver

Läs Marcus examensarbete:
Potentialen hos "Mattenklee" (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige