Ökad efterfrågan på svensk ekomat under Covid-19

2020-06-08
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord Ekologiska Lantbrukarna

Mitt i Coronakrisen vänder sig fler konsumenter till ekobönderna för att handla mat. Särskilt ekobönder som producerar KRAV-märkta ägg och nötkött upplever ökad efterfrågan på sina råvaror, enligt en ny Sifo-undersökning. Det tyder på konsumentens vilja att även i kris främja en så lokal och hållbar produktion som möjligt.

– I början av krisen märkte vi att kunder hamstrade ägg, nu har det planat ut och kvar står vi med många fler kunder. Och det kommer nya hela tiden, säger ekobonden Jenny Granefelt på Jussö gård, som framför allt säljer KRAV-märkta ägg, men också potatis i sin gårdsbutik och på REKO-ringar i Värnamo och Gislaved.

Jenny Granefelt är en av cirka 5000 ekobönder som producerar ekologisk mat i Sverige. I Sifo-undersökningen fick en tiondel av dessa, 500, svara på frågan: “Än så länge, hur påverkar corona-krisen ditt företags försäljning av råvaror och förädlade produkter?”.
11 procent av alla ekobönder upplever en starkt positiv eller positiv påverkan på försäljningen. Ägg- och nötköttsproducenterna utmärker sig, där upplever 45 procent respektive 15 procent en positiv påverkan*.

– Det här visar att medborgare sluter samman i krisen och efterfrågar så lokal och hållbar mat som möjligt, och då är ekologiskt och KRAV-märkt förstahandsvalet för många. När man börjar köpa kvalitetsmat och utvecklar en relation till sina lokala bönder så tror jag att man kommer fortsätta med det, även efter krisen, säger Sofia Sollén Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Samtidigt som ekomaten efterfrågas sjunker mjölkpriserna i Europa på grund av överskott i krisens spår, så sent som förra veckan sänkte Arla sitt pris både till konventionella och ekologiska leverantörer. Sifo-Undersökningen visar också att ekobönder med växthusodling liksom frukt- och bärodling upplever en minskad lönsamhet, trots att försäljningen faktiskt inte minskat. 40 procent av lantbrukarna med växthusodling upplever en minskad lönsamhet och 30 procent av frukt- och bärodlarna**.

– Vi tror att detta beror på att ekologisk och KRAV-märkt mjölk, frukt och grönsaker påverkas av att offentliga kök och privata restauranger minskar i försäljning. Dessutom ser vi en stor oro för tillgången på arbetskraft. Nu mer än någonsin är det viktigt att fråga efter svenskodlad, ekologisk och KRAV-märkt mat i butik, kanske särskilt grönsaker och mejeriprodukter, säger Sofia Sollén Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Sifo-undersökningen genomfördes från 1/4 till 7/4 i april och är del av den kommande, årliga Ekolantbruksbaromentern som släpps i juni.
Sifo-undersökningen utfördes på uppdrag av Ekologiska Lantbrukarna och Organic Sweden.

*Urvalet baseras på 11 äggproducenter och 280 nötköttsproducenter.

**Urvalet baseras på 10 producenter med växthusodling och 10 producenter med frukt- och bärodling.


Kontakt:
Jenny Granefelt, KRAV-äggs producent, Jussö gård, 070-89 90 792
Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna, 0703809396
Ida Lind, kommunikatör Ekologiska Lantbrukarna, 072-30 98 395