Ny statistik om ekoarealen 2019

2020-06-08
Statistik och marknad SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Jordbruksverket har presenterat statistik över den ekologiskt brukade jordbruksmarken 2019. Statistiken bygger på uppgifter från kontrollorganen. Den visar att den ekologiskt brukade marken ökade med knappt 1 %. Det innebär att den ekologiska arealen utgör drygt 20 % av den totala arealen jordbruksmarken i Sverige vilket är i stort sett på samma nivå som 2018. Även antalet jordbruksföretag med ekologiskt brukad mark var i stort sett oförändrat.

Det som sticker ut i 2019 års statistik är att arealen under omställning till ekologisk produktion minskade för andra året i rad. Minskningen var 14 000 hektar eller 20 %. Under 2019 ökade arealen slåtter- och betesvall med 14 500 hektar eller 6 % . Samtidigt minskade arealerna för grödgrupperna grönfoder, ärter och åkerbönor, raps och rybs samt träda.Läs mer på Jordbruksverkets webbplats >