Organic Farm Knowledge

Organic Farm Knowledge ett verktyg för att hjälpa lantbrukare och rådgivare att förbättra ekologisk produktion i praktiken. Den fungerar också som en virtuell mötesplats där man kan utbyta kunskap och praktiskt kunnande över nationsgränserna. Plattformen lanserades från början inom projektet OK-Net Arable och fokuserade på spridning och utbyte av kunskap för ekologiska växtodlare i Europa. Med tiden har plattformen utvecklats och inkluderar fler ämnen som djurhållning, växtförädling och en del med nyheter och evenemang.

På YouTube finns en introduktionsvideo som ger en bra översikt hur du kan använda plattformen: