Organic Eprints

Organic eprints är en internationell databas med över 22 000 publikationer om ekologisk produktion och konsumtion. Organic eprints är open acess och innehåller utöver vetenskapliga artiklar också information om organisationer, projekt och forskningsanläggningar.  

Organic eprints är en öppen online-databas för forskning om ekologisk produktion och konsumtion. Databasen innehåller såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga artiklar, rapporter, faktablad, projektbeskrivningar böcker och andra vetenskapliga publikationer. Det är helt gratis att läsa och ladda upp i databasen och varje land har en nationell redaktör som kan hjälpa till och svara på frågor.  SLU Ekologisk produktion och konsumtion ansvarar för redaktörskapet i Sverige.

 Organic eprints ägs och drivs av danska ICROFS (International Centre for Research in Organic Food Systems) samt  tysk/österrikisk/schweiziska FiBL (Research Institute of Organic Agriculture).

Janne Nordlund Othén på Epok är nationell redaktör för Sverige sedan 2015 och svarar gärna på frågor för dig som vill använda i databasen på något sätt. janne.nordlund.othen@slu.se