Växtskydd och bekämpningsmedel

I det ekologiska lantbruket används kemiska bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i mycket liten omfattning och oftast inte alls. Kemiska medel mot ogräs är inte tillåtna i några grödor och den genomsnittliga användningen är mycket begränsad i jämförelse med konventionell produktion, såväl globalt som i Sverige. 

I all ekologisk produktion är olika förebyggande odlingsmetoder som försvårar för växtsjukdomar, skadeinsekter och ogräs det främsta verktyget. Därutöver används biologisk bekämpning och till sist ett fåtal kemiska medel i vissa trädgårdsgrödor. 

Även i konventionell produktion är förebyggande odlingsmetoder viktiga för att minska behovet av kemisk bekämpning och intresset för användning av icke-kemiska alternativ ökar, varav flera har utvecklats inom den ekologiska produktionen.  

Nyheter inom växtskydd och bekämpningsmedel

2020-08-13

Vad krävs för att omsätta EU:s Green Deal i praktiken?

TP Organics har tillsammans med två andra så kallade Technology Platforms tagit fram gemensamma rekommendationer för forskning och innovationsarbete som kommer att krävas för att genomföra den nyligen beslutade ”European Green Deal” och strategin ”Farm to Fork”. Läs vidare
;