Avkastning och livsmedelsförsörjning

Skördarna i ekologisk produktion är generellt lägre än i konventionell produktion. Det har därför ifrågasatts om ekologisk produktion kan producera mat så det räcker till alla. Studier visar dock att det skulle vara möjligt att försörja den växande befolkningen med ekologiskt producerade livsmedel på befintlig jordbruksmark om konsumtionen av animaliska produkter begränsas och svinnet minskar i alla led i livsmedelskedjan.


Genom en minskad konsumtion av kött i den rika delen av världen och högre skördar i låginkomstländer räcker jordbruksmarken för att producera mat till fler framöver. Detta gäller även om skördarna i det industrialiserade lantbruket skulle minska något. Att människor svälter idag beror inte på matbrist utan på att tillgången till mat är mycket ojämnt fördelad.

Nyheter inom avkastning och livsmedelsförsörjning

2020-11-26

Nytt faktablad om biostimulanter

Medel för att förbättra jordhälsan, så kallade biostimulanter har blivit populära de senaste åren, även om effekterna på många sätt är outforskade. I ett nytt faktablad går forskningsinstitutet FiBL igenom biostimulanter som används för att på olika sätt öka näringen i jorden eller hjälpa växterna att ta upp mer näringsämnen. Faktabladet går igenom vad som finns, hur och om de fungerar samt vad man bör tänka på vid användning av dessa ämnen. Läs vidare
;