Restaurang, storhushåll och butik

Statistik och marknadsrapporter om ekologisk mat i restauranger och storhushåll kommer främst från Ekomatcentrum. Ett resurscentrum för hållbar konsumtion i livsmedelskedjans alla led.

Gå direkt till

Ekomatcentrums rapporter

Ekomatcentrum har sedan 1999 samlat in statistik för att kartlägga inköpen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor. I marknadsrapporten ”Ekologiskt i offentlig sektor” sammanställs information om ekologiska inköp i landets kommuner och regioner. I ”Ekologiskt i offentlig sektor, enskilda kök” sammanställs inköpsstatistik för enskilda kök, i förskola, skola, gymnasium och äldreomsorg. Sedan 2018 finns även en rapport för statliga verksamheters ekologiska inköp ”Ekologiskt i statliga verksamheter”. Därutöver finns även marknadsrapporter avseende ekologiskt utbud i restauranger och livsmedelsbutiker i några utvalda kommuner.

Ekokartan

I Ekokartan har Ekomatcentrum visualiserat inköpen av ekologiska livsmedel i kommuner och regioner. Genom att klicka på olika delar av Sverigekartan följer du enkelt de ekologiska livsmedelsinköpen i landets län, regioner och kommun över tiden. Registrerade inköp sedan 2008 och framåt finns med i statistiken i Ekokartan. Med finns även senaste information om hur de ekologiska inköpen av livsmedel fördelas på olika produktgrupper. Till exempel hur stor andel av de ekologiska inköpen som utgörs av kött, chark, frukt, grönsaker, cerealier, bröd etc.