Utbildningar

Här samlar vi information och länkar till relevanta utbildningar för yrkesverksamma inom den ekologiska livsmedelskedjan.

Webbutbildning - Ekologiska livsmedel

Från Martin & Servera
Under den här kostnadsfria utbildningen får du en ökad kunskap om ekologiska livsmedel. Vi besvarar bland annat frågor som vad ekologiskt egentligen är, hur man får ekonomi i inköpen av ekologiskt och vilka fördelar det finns med att välja ekologiskt.

Kursinnehåll

  • Vad är egentligen ekologiskt?

  • Vilka krav ställs för att ett livsmedel ska få kallas ekologiskt?

  • Vad krävs av en ekologisk lantbrukare?

  • Hur får man ekonomi i inköpen av ekologiskt?

  • Vad är fördelarna med att välja ekologiskt? 

Högre kurs i ekologisk produktion

Från SLU Ekologisk produktion och konsumtion
Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i det ekologiska lantbrukets produktionsvillkor och ge förståelse för helheten på företagsnivå. I kursen kommer vi att förmedla den senaste forskningen inom ekologisk produktion och kombinera det med kunskap från rådgivning och praktiska erfarenheter.

Kursen riktar sig till hela kedjan inom den ekologiska produktionen med tyngd på organisationer eller företag som jobbar med rådgivning, certifiering, myndighetsfrågor, försäljning eller utbildning. Lantbrukare och odlare, som har behov av fördjupning, är också välkomna. 

Kursen hölls under 2020, nästa kurstillfälle är inte bestämt.

Ekomatcentrums kurser och utbildningsmaterial

Från Ekomatcentrum
Ekomatcentrum har kurser för personal i offentliga kök samt en eko-utbildning för restaurangskolor. Ekomatcentrums kurser vänder sig i första hand till kockar och kökspersonal. Men några av kurserna passar även för pedagoger, föräldrar eller barn. De har också en övergripande föreläsning om matens klimatpåverkan som vänder sig till politiker och tjänstemän i offentliga verksamheter.

På Ekomatcentrums sida med kurs- och informationsmaterial finns material att ladda ner och/eller beställa. Materialet innefattar bland annat en ekologisk potatisguide, säsongs- och sortguider och en informationsbroschyr om ekologisk potatis i storkök.

Eko i Linnés fotspår – Teori & matlagning

Från Refarm Linné
Lär dig mer om ekologiska livsmedel. I kursen Ekologiska livsmedel i teorin och praktiken riktar vi in oss på hur vi kan få in mer ekologisk mat i det offentliga köket för att nå det nationella målet på 60% till 2030. Kursen innehåller två teoriblock och två praktikblock och är öppen för grupper med upp till 20 deltagare.