Artiklar om regeländringar inför 2022

Här samlar vi ekobrev från Jordbruksverket om viktiga regeländringar inför att nya förordningen börjar gälla 2022.

Den 1 januari 2022 ändras en del regler för ekologisk produktion och vissa nya regler börjar också att gälla. De nya reglerna är mer detaljerade och styr mot ett system som är mer i enlighet med de ekologiska principerna än tidigare.

Jordbruksverket har också en tillfällig sida där kan du läsa om vad som gäller för ekologisk produktion från och med 2022. Där finns samlad information om vad som gäller för de olika produktionsområdena. Sidan kommer att uppdateras med mer information fram till årsskiftet. Till sidan>

Ekobrev om regländringar

Avhorning fortsatt tillåtet, men kräver individuellt tillstånd

Den första januari 2022 ska nya regler om ekologisk produktion börja tillämpas. Det mesta är sig likt för den som har nötkreatur, men det finns en skillnad du som brukar avhorna dina djur behöver veta. Jordbruksverket kan inte längre ge ett generellt tillstånd till att ekologiska nötkreatur avhornas. Du måste därför själv ansöka om att få låta avhorna dina djur om du har behov av det. Jordbruksverket föreslår att ett beslut gäller för hela gården och som längst ska kunna gälla i tre hela år.

Mjölkutfodring av lamm

Det kommer många frågor om det regelverk om ekologisk produktion som ska börja tillämpas den 1 januari 2022. En fråga vi har fått är om det är förbjudet att ge lammnäring efter årsskiftet.

Regler om ekologiskt heterogent utsäde samt nya positivlistor

I dagarna är två nya förordningar som påverkar ekologisk primärproduktion från årsskiftet publicerade. Vi kommer att skriva mer om dessa senare, men här vill vi bara uppmärksamma er på dem.

Nytt om ekologisk biodling

Från och med den 1 januari 2022 ska den som vill sälja ekologiska biodlingsprodukter följa ett nytt regelverk om ekologisk produktion. Om du redan har ekologisk biodling blir det mesta sig likt, men några förändringar finns. Den största förändringen är att det blir tillåtet att rekrytera upp till 20 % icke ekologiska drottningar eller avläggare per år och att det i vissa fall blir tillåtet att utfodra med pollen. En annan förändring är att flera småskaliga biodlare kan gå ihop i en aktörsgrupp och sälja sin honung som ekologisk under ett gemensamt certifikat.

Välj lämpligt strömaterial!

Så här års förbereder många installningen av sina djur, eller börjar halma upp ligghallarna så att djuren får det torrt och skönt att ligga där. Vad gäller för strömaterial i ekologisk produktion? Det kikar vi på i detta ekobrev.

Frågor om vad som gäller blandningar av utsäde från den 1 januari 2022

För blandningar är det viktigt att skilja på vad som gäller försäljning från utsädesföretag och vad som gäller en odlare som vill göra en egen blandning.

Ändrad regel om slutgödning

Tjurar som är äldre än ett år och som hålls i ekologisk produktion ska ha tillgång till utevistelse, som antingen består av bete eller av en rastgård. I dagens ekologiska regelverk finns det också en möjlighet att den avslutande gödningen av vuxna nötkreatur får ske inomhus. En förutsättning för det är att inomhusperioden inte överstiger en femtedel av djurens livstid och i varje fall inte längre tid än tre månader. Efter årsskiftet är det inte längre möjligt.

Raka råd om rekrytering

Här kommer ett gott råd till er husdjursrådgivare som har kunder som tänker skaffa ny tjur inför nästa säsong, eller på annat sätt införskaffa djur som inte är ekologiskt uppfödda. Ge rådet att de djuren förs in i besättningen innan årsskiftet.

Uppbundna nötkreatur i ekologisk djurhållning

Från den 1 januari 2022 gäller EU-gemensamma regler för vilka ekologiska företag som kan ha uppbundna nötkreatur. Möjligheten att ha uppbundna nötkreatur är fortsatt öppen för de företag som har högst 50 vuxna nötkreatur. Det finns inte någon tidsgräns för hur länge man får har uppbundna djur i Sverige.

Nya regler gäller för utsäde vid odling av ekologisk matpotatis 2022

För ekologisk matpotatisodling ska ekologiskt utsäde användas under 2022. De nya reglerna för ekologisk produktion träder i kraft 1 januari 2022. Tillgången på ekologiskt matpotatisutsäde finns registrerad i sortdatabasen OrganicXseeds. OrganicXseeds är den officiella svenska databasen där du kan söka efter tillgängligt ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial.

Försäljning av ekologiskt odlade örter i krukor

Jordbruksverket har fått många frågor om vad som gäller för ekologisk odling av örter i krukor och försäljning av dessa till andra än slutkonsumenter, till exempel restauranger.

Tillgängligt ekologiskt vårutsäde av spannmål och trindsäd för 2022

Nya regler gäller för utsäde vid ekologisk odling. För ekologisk produktion ska ekologiskt utsäde användas. De nya reglerna för ekologisk produktion träder i kraft 1 januari 2022.

Ekologiskt vallfrö 2022

Den som odlar ekologisk slåttervall eller ekologisk betesvall ska använda ekologiskt utsäde. Odlingen av ekologiskt vallfrö har ökat mycket i Sverige under den senaste 20-årsperioden. Även om den minskade under 2021 ligger produktionen över den vi hade 2019.

Vilka regler gäller för framtagning av ekologiskt utsäde?

Efter 2037 ska allt utsäde som används inom ekologisk produktion vara ekologiskt. Fram till dess kommer möjligheten att använda icke-ekologiskt utsäde inom ekologisk produktion att fasas ut. För att uppföröka ekologiskt utsäde får icke ekologiskt kemiskt obehandlat utsäde användas för att ta fram ekologiskt utsäde eller utsäde från omställningsmark.