Lantbrukare

Här samlar vi länkar och information relevant för dig som är lantbrukare. Här finns också en rådgivningsguide med information och länkar om den rådgivning som finns tillgänglig för ekolantbrukare i Sverige.

Jordbruksverkets sidor om ekologisk produktion

På Jordbruksverkets sidor om ekologisk produktion finns information om ekologisk odling och ekologisk djurhållning, både för dig som redan har ekologisk produktion och för dig som vill ställa om.

Bliekobonde.nu

Bliekobonde.nu är ett initiativ från Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med Coop, Krav och LRF. Syftet är att öka kännedomen om ekologiskt lantbruk samt marknadens ökande behov av ekologisk produktion, samt skapa grogrund för samverkan inom värdekedjan.

Rådgivningsguide

Rådgivningsguiden innehåller information och länkar om rådgivning som blivande eller redan etablerade ekolantbrukare kan ha nytta av.

Bidragskalkyler

Agriwise, HS Skåne/HS Östergötland och Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ett projekt där de samarbetar för att ta fram bidragskalkyler 2020. Resultaten kommer att publiceras på respektive webbplats och Västra Götalands kalkyler är nu tillgängliga. Resterande kalkyler kommer att kunna nås härifrån när de är färdiga.

Bidragskalkyler för Västra Götaland (en bit ner på sidan)

Agriwise ekokalkyler (du behöver starta ett gratisabonnemang för att ta del av kalkylerna)