Butik

Livsmedelsbutiker kan KRAV-certifiera sin verksamhet och några av kraven är att butiken har ett brett utbud av KRAV-märkta produkter och upprättar rutiner kring särhållning och rengöring. Butiken får då bland annat använda KRAVs namn och märke i sin marknadsföring, sälja KRAV-märkta produkter i lösvikt samt stycka, märka, dela och packa om KRAV-märkta livsmedel.

En KRAV-märkt butik ska också ha personal som har goda kunskaper om ekologisk produktion så utbildning är en viktig del av certifieringen.

  • En KRAV-certifierad butik får marknadsföra sig med KRAVs namn och märke.

  • En KRAV-certifierad butik har ett brett utbud av KRAV-märkta produkter.

  • Butiken har möjlighet att sälja KRAV-godkända produkter i lösvikt parallellt med konventionella.

  • Butikspersonalen får stycka, märka, filea, putsa, dela och packa om KRAV-certifierade produkter.

  • Ni kan beställa säljstöd till självkostnadspris från KRAV.

  • KRAV erbjuder utbildningspaket för medarbetare i butik.

  • Kontroll, en revisor från certifieringsorganet gör kontroll i butiken för att kontrollera att din verksamhet uppfyller KRAVs regler.